SPREMLJEVALNI DOGODKI

Banjaluka, 26. april, 19.30 (spremljevalni program)

Noč knjige:

Učenci dopolnilnega pouka slovenščine v BiH bomo skupaj brali in razmišljali o prebranem. Noč knjige bomo izvedli v treh skupinah – skupaj 60 udeležencev.

Kje: Banjaluki in Prijedoru, BiH: v Banjaluki OŠ G. S. Rakovski in Klub narodnih manjšin, v Prijedoru,  prostori Društva Slovencev Lipa.

Prireditelj: mag. Barbara Hanuš

 

Bled, 20. – 21. april, 18.00 (spremljevalni program)

Šolski festival ljudskih pravljic

Učenci bodo predstavili svoje avtorske pravljice, nato pa bo sledilo branje Pozor! Pravljice! Primoža Suhodolčana in spremljevalni dogodki ( glasbeni, likovni).

Kje: OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled -PŠ Ribno, Šolska ulica 15, Bled

Prireditelj: OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled -PŠ Ribno

Bohinjska Bistrica, 20.–21. april, 18.00 (spremljevalni program)

Noč knjige 2018 – prireditev ob zaključku bralne značke

Noč knjige se bo za bralce od 1. do 9. razreda odvijala na temo drugačnosti v literaturi. S tem se pridružujemo projektu Erasmus+ Premagujmo ovire – brez predsodkov. Učenci se bodo srečali s pisateljem Francijem Rogačem, ob branju knjig Pomisli in Vsi se rodimo svobodni bodo razmišljali o pravicah življenja posameznikov v svetu, drugačnost pa bodo spoznavali še v ustvarjalnih delavnicah.

Kje: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica

Prireditelj: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Branik, 20. april, 18.00 (spremljevalni program)

Noč knjige na OŠ Branik

Po prebiranju knjig v skupinah bomo izdelali girlando miru in z njo okrasili šolo. Zaključili bomo z branjem po lastni izbiri in čajanko.

Kje: OŠ Branik, Branik 31, 5295 Branik

Prireditelj: OŠ Branik

Brežice, 26. april, 9.00-18.00 (spremljevalni program)

Knjižnica pod krošnjami 2018

Ob dogodku bomo gostili 30 dijakov iz Gimnazije Brežice in ETRŠ in z njimi izvedli delavnice na temo človekovih pravic, prav tako bo ves dan organiziran otroški kotiček, kjer bodo otroci spoznavali skozi knjigo Pomisli in ostalih didaktičnih pripomočkih ter ustvarjalnih delavnicah človekove pravice.

Kje: Park Mladinski center Brežice

Prireditelj: ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice

Celje, 20. april, 18.00 (spremljevalni program)

Srečen, da lahko berem

Z učenci se bomo zbrali v šolski knjižnici na skupnem pričetku prireditve, nato se bomo razdelili v skupine. Vsaka skupina bo imela določeno aktivnost, ki jo izvede (branje knjig, izdelovanje lutk in namiznega gledališča, priprava gledališke igre po vsebini knjige in skeča, izdelovanje stripa, risbe ter priprava razstave o avtorju, delu). Pred koncem prireditve bomo tudi predstavili izdelke.

Kje: IV. osnovna šola Celje, Dečkova cesta 60, 3000 Celje

Prireditelj: IV. osnovna šola Celje

Celje, 9. maj, 11.00-13.00 (spremljevalni program)

Od proze do poezije

Na šoli bomo gostili hkrati kar tri slovenske literate, ki nam bodo predstavili svoje delo. Pred tem bomo mi za njih pripravili kratek uvod s svojimi literarnimi prvenci. Učenci novinarji bodo vodili pogovor in ustvarili zanimiv dogodek.

Kje: OŠ Lava, Pucova 7, 3000 Celje

Prireditelj: OŠ Lava

Celje, cel april, dopoldan (spremljevalni program)

Cankarjevo leto

Ob Cankarjevem letu bomo pripravili številne aktivnosti, ki bodo podpora zavedanju, kako pomemben človek za Slovence je bil Ivan Cankar: javno branje odlomkov iz Cankarjevih proznih del in poezije, dramske uprizoritve, razstava v avli šole, literarno in likovno poustvarjanje ...

Kje: OŠ Lava, Pucova 7, 3000 Celje

Prireditelj: OŠ Lava

Celje, februar, 9.05 oz. 9.55 (spremljevalni program)

Javno branje poezije

V mesecu februarju organiziramo na šoli javno branje poezije, ko učenci in zaposleni beremo poezijo različnim skupinam ljudi. Tako se učenci zberejo v manjših skupinah in jim pridejo brati kuharice, tajnica, ravnateljica, učitelji in drugi. V enem tednu se zvrsti mnogo pripovedovalcev in poslušalcev. Učenci imajo to aktivnost radi, saj je kratka in hkrati zanimiva.

Kje: Osnovna šola Lava, Pucova 7, 3000 Celje

Prireditelj: Osnovna šola Lava

Cerknica, 16. – 30. april (spremljevalni program)

Ivan Cankar v pismih in pesmih

Razstava Cankarjevih pisem in pesniških objav.

Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica

Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica