Metelkova bralnica

Tema bo povezana s prednostno nalogo po vzgojnem načrtu šole — drugačnost, in sicer z empatijo. Branje, delo v skupinah. Pogovarjali pa se bomo tudi o najljubši knjigi prisotnih metelkarjev, ki jih bodo prinesli s sabo. Spomnili pa se bomo tudi Ivana Cankarja in Otona Župančiča.

Kje: OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan

Prireditelj: OŠ Frana Metelka Škocjan – šolska knjižnica