Poetična noč knjige

Branje in ustvarjanje poezije; branje na pesniškem odru; poustvarjanje ob pesmi Pomisli (Imagine).

Kje: Šolska knjižnica, Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Prireditelj: OŠ borcev za severno mejo Maribor