Branje je znanje

Učenci 1. razreda se bodo zbrali v šoli, nato se bodo odpravili v knjižnico v Luciji, kjer bodo učence seznanili o namenu branja, zakaj Noč knjige, komu je namenjena, kje se dogaja.
Nato se bodo vrnili v šolo, v šolsko knjižnico, kjer si bodo pripravili prostor in nato pričeli z branjem Lennonove knjige Pomisli ter poustvarjali po skupinah: likovno, besedno.

Kje: Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož

Prireditelj: Osnovna šola Lucija