Branje iz esejev na temo: Usmerjanje pogleda in pogovor z avtorji

K pisanju knjige na temo pogleda smo povabili šest slovenskih avtorjev: Tiborja Hrsa Pandurja, Iva Svetino, Dušana Šarotarja, Natašo Velikonja, Jožeta Dolmarka in NinoDragičević. Čeprav so avtorji raznorodni, so se pri pregledovanju prastare vezi med filmom in literaturo vrnili k najbolj izvornemu. Nekateri so se prevpraševali o sanjah kot stanju prafilma, kamor se usmerja pogled za zaprtimi vekami. Spet drugi so se prevpraševali, kakšen tip pogleda je ustvaril film. Gre tu za razkrivajoč pogled, torej pogled z izostrenim določenim načinom opazovanja, ki nam omogoči videti stvari, in sicer v duhu časa? Ali pa gre tudi za zavezujoč pogled; s tem ko nam film odpre oči in nam tudi namigne, kaj in kako gledati? Ali je spričo novejših študij o vprašanju vida, ki zajemajo cel spekter zaznavnih in čustvenih procesov, seveda tudi spoznavnih in družbenih, sploh še moderno govoriti o pogledu? Kako je filmska naracija izoblikovala izkušnjo modernosti in s tem subjektivnega pogleda? Ali je res, da modernistični prijemi tako v literaturi kot v filmu izginjajo? Ali nam je pomembna samo še »dobra« zgodba, veščina, obrt, ki nadvladuje subjektivna stanja? S to knjigo se bodo bralci zlahka spomnili, kaj se zgodi v trenutkih, ko hrup in kič sveta, ki sta nam vsem tako privlačna, za hip odpadeta in nas umetnost, tako film kot literatura, učita tisto, kar smo že vedeli, kot da bi nam bilo usojeno, vendar vedno znova pozabljamo. Menda bi moral vsak izmed nas skozi življenje s petimi knjigami, ki nam pomagajo nagovarjati dušo, poiskati smisel, lepoto in ljubezen. Knjiga Usmerjanje pogleda, opremljena tudi s subtilnimi fotografijami Dušana Šarotarja, je gotovo ena izmed njih.
Pogovor bo vodila Gabriela Babnik.

Ob branju bo tudi predstavitev knjige, ki jo je izdala založba UMco.
Dogodek bo potekal pod pokroviteljstvom založbe UMco.

Kje: atrij Pošte Slovenije, Čopova ul. 11, 1000 Ljubljana

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana