Ženska in film: Erotika, ženski liki in konvencije v muzikalni naraciji

Glasbo v erotičnem filmu, ki izpostavlja užitek ženske, je možno interpretirati kot spolno hierarhijo. V okviru poslušalnice in predavanja bo pisateljica in aktivistka Nina Dragičević na primerih (jugoslovanskih) erotičnih filmov, ki so nastali po literarnih predlogah, podala osnovne konture glasbe v tovrstnih filmih. Opozorila bo na razliko med erotiko kot umetnostjo in seksualnostjo kot znanostjo, na konvencije prikazovanja, vzdrževanje belskega evropskega diskurza presežne seksualnosti, na zvočnost ženske in njenega užitka – bodisi kot nežnost, ranljivost (ženska kot nezmožna potence in silovitosti) ali histerija.
Nina Dragičević bo nakazala možnost odmika od konvencij z glasbo v homofilmu, ki sam po sebi implicira erotiko in ni treba ustvariti specifične situacije.

Kje: Kavarna Nebotičnik, Štefanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana