V dialogu: Dvojina

Številni ustvarjalci na področju kulture na Slovenskem pokrivajo hkrati več vlog znotraj literarne in filmske produkcije, od pisateljevanja, scenaristike do režije ipd. Avtorji, ki postanejo nekakšne dvoživke, izhajajo iz različnih začetnih pozicij, nekateri se priučijo tuje obrti in samozavestno stopijo v polje druge umetnosti ter pri tem ohranijo svojo primarno aktivnost. Zgodovina slovenskega filma potrjuje številna tovrstna prepletanja, ki v poosamosvojitvenem in sodobnem času zaradi napredka filmske industrije in spremenjene vloge literature kličejo po drugačni dinamiki. Kako in zakaj se zgodi dvojnost pri posameznih ustvarjalcih, kateri so notranji in družbeni vzgibi zanjo pri avtorjih oziroma ustvarjalcih, kje so meje med vlogami in v čem je prehajanje od ene vloge k drugi prednost, v čem pa slabost?
Na temelju lastnih izkušenj bosta izrazila svoje poglede pisatelj, režiser in scenarist Metod Pevec ter režiser in scenarist Damjan Kozole.

Kje: atrij Pošte Slovenije, Čopova ul. 11, 1000 Ljubljana

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana