Okrogla miza: Avtorske pravice

Avtorske pravice varujejo avtorjevo izvirno stvaritev in spadajo med pravice intelektualne lastnine. Četudi je pravo intelektualne lastnine bistveno mlajše od drugih panog, ima veliko ekonomsko moč. V EU so avtorske pravice urejene z zakoni, pogodbami in direktivami. Na podlagi direktive EU smo pri nas leta 2004, ob vstopu v Evropsko unijo, uzakonili knjižnično nadomestilo in leta 2007 avtorsko nadomestilo iz pravic fotokopiranja, vendar se slednje začenja v praksi izvajati šele letošnje leto, kar pomeni dobro desetletje kršenja avtorskih pravic. O težavah, zapletih in prepočasnem reševanju bodo spregovorili Rudi Zaman (SAZOR), Gregor Štibernik (AIPA), Iztok Ilc, predsednik NO (ZAMP), dr. Vojko Toman (URSIL), Urša Chitrakar, odvetnica in izvedenka za avtorsko pravo, Klemen Dvornik (Društvo slovenskih režiserjev).
Pogovor bo vodil Gorazd Trušnovec, publicist, filmski kritik in scenarist.

Kje: Narodna Galerija, Prešernova cesta 24, 1000 Ljubljana

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana