Prestranek

Prestranek, 13.–14. april, 16.30 (spremljevalni program)

Noč knjige in jezikovni tabor

Na taboru se bomo posvetili branju in tudi tujim jezikom. V petek bodo učenci prebirali slovensko in tujejezično književnost, nato pa se bodo preizkusili v kvizih, povezanih s prebranimi besedili. Izdelovali bodo tudi kratke animirane filme, večer bo posvečen branju knjig. Naslednji dan bodo učenci po športnih igrah raziskovali jezik našega okolja, in sicer bodo iskali izposojenke iz nemškega jezika v svojem narečju.

Kje: Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a, 6258 Prestranek

Prireditelj: Osnovna šola Prestranek