Škocjan

Škocjan, 20. – 21. april, 17.00 (spremljevalni program)

Metelkova bralnica

Tema bo povezana s prednostno nalogo po vzgojnem načrtu šole -- drugačnost, in sicer z empatijo. Branje, delo v skupinah. Pogovarjali pa se bomo tudi o najljubši knjigi prisotnih metelkarjev, ki jih bodo prinesli s sabo. Spomnili pa se bomo tudi Ivana Cankarja in Otona Župančiča.

Kje: OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan

Prireditelj: OŠ Frana Metelka Škocjan - šolska knjižnica