Beremo zvečer

Starši pripeljejo otroke v vrtec ob 18.00 uri. Preberemo zgodbico, si ogledamo knjigo in skupaj izdelamo lutke za osebe v knjigi. Aktivni bomo uro in pol, potem gredo otroci domov. Naslednji dan delo nadaljujemo v vrtcu.

Kje: Vrtec Bogojina, Bogojina 134, 9222 Bogojina

Prireditelj: Vrtec Bogojina v sklopu Zavoda Vrtci občine Moravske Toplice